Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Aicina pieteikt pretendentus konkursam „Talsu novada uzņēmēju Gada balva”

Par nemainīgu tradīciju Talsu novadā ir kļuvis konkurss „Talsu novada uzņēmēju Gada balva”. Šī konkursa mērķis ir apzināt un godināt Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt uzņēmēju atpazīstamību, popularizēt labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.

Arī šajā gadā no 2023. gada 1. februāra līdz 1. martam ikviens var izvirzīt, viņaprāt, piemērotākos pretendentus desmit nominācijās:

  • Gada jaunais uzņēmējs;
  • Gada lauksaimnieks;
  • Gada mājražotājs/amatnieks;
  • Gada tirgotājs;
  • Gada pakalpojumu sniedzējs;
  • Gada tūrisma uzņēmējs;
  • Gada sociālais uzņēmums;
  • Gada skolēnu mācību uzņēmums;
  • Gada investīcija;
  • Ilgtspējīgākais uzņēmums.

Katrai nominācijai ir noteikti savi vērtēšanas kritēriji, tai skaitā piedāvātā produkta vai pakalpojuma kvalitāte, uzņēmuma tēls un reputācija, mārketinga aktivitātes, darba vides sakoptība, investīciju piesaiste, inovatīvu risinājumu ieviešana, iesaiste vietējās sabiedrības aktivitātēs un sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, korporatīvi sociālā atbildība un „zaļā” domāšana.

No 1. februāra pieteikuma anketa pieejama elektroniski internetvietnē www.talsunovads.lv, kā arī drukātā veidā pilsētu un pagastu pārvaldēs un Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Konkursā var piedalīties komersanti vai individuālā darba veicēji, kas veic saimniecisko darbību Talsu novadā. Papildus tiek vērtēta nodokļu nomaksas disciplīna, kā arī konkursa komisijai ir tiesības pārbaudīt, vai pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu vai arī tas neatrodas likvidācijas procesā. Konkursā nevar piedalīties uzņēmumi, kuru kapitāldaļu turētāja ir valsts vai pašvaldība.

2022. gadā kopumā 10 nominācijās par 2021. gada sasniegumiem tika izvirzīti 45 pretendenti. Visvairāk pieteikto uzņēmēju bija nominācijā „Gada tirgotājs”. Balvas ieguva SIA „LEDset” kā Gada jaunais uzņēmums, ZS „Mežmači” kā Gada lauksaimnieks, „SKIM gardumi’” kā Gada mājražotājs/amatnieks, kafijas namiņš „Ie-pauzē” kā Gada tirgotājs/pakalpojuma sniedzējs, SIA „Ūši” kā Gada tūrisma uzņēmējs, SIA „LSK Kurzeme” kā Gada sociālais uzņēmums, SMU „Noho” kā Gada skolēnu mācību uzņēmums, SIA „Krauzers” kā Gada investīcija, SIA „Banga Ltd” kā Ilgtspējīgākais uzņēmums Talsu novadā.