Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Apvienojot piecu bērnudārzu administrācijas, Liepājā dibinās divus jaunus bērnudārzus

Efektīvākas saimniekošanas nolūkā Liepājā dibinās divus jaunus bērnudārzus, apvienojot piecu bērnudārzu administrācijas un saglabājot esošās mācību vietas, ceturtdien Liepājas domes sēdē nolēma deputāti.

Liepājas domes sēdē tika apstiprināts lēmums par divu pirmsskolas izglītības iestāžu – “Brīnumzeme” un “Saulespuķe” dibināšanu. Šāds lēmums pieņemts saskaņā ar pašvaldības šā gada 25.janvāra lēmumu un rīcības programmu “Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības modelis Liepājā 2023.-2028.gadu periodā”, kas paredz apvienot piecas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes, veicinot efektīvāku administratīvās kapacitātes modeli un finanšu resursu pārvaldību.

Jaunizveidotā pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme” tiek dibināta, apvienojot pirmsskolas izglītības iestādes “Gulbītis” un “Gailītis”. Pirmsskolas izglītības īstenošanas vietas paliks nemainīgas – iestāde atradīsies Muitas ielā 3 un Evalda Rimbenieka ielā 2. Pirmsskolas izglītības iestādē “Brīnumzeme” tiks nodrošināta vieta 155 bērniem astoņās grupās vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Iestādē tiks nodrošinātas darba vietas 36 darbiniekiem, pedagoģiskā darba vadību nodrošinās pirmsskolas izglītības metodiķis un 18 pedagoģiskie darbinieki – 16 pirmsskolas skolotāji, kā arī mūzikas skolotājs un sporta skolotājs. Katrai grupai piesaistīts viens skolotāja palīgs. Lai nodrošinātu atbalstu bērnu personības izaugsmei, kā arī nodrošinātu iekļaujošas izglītības principu īstenošanu, iestādē strādās atbalsta personāls – logopēds un iestādes vispārējās aprūpes māsa. Saimnieciskos jautājumus pārraudzīs saimniecības vadītājs, bet dokumentu apriti – lietvedis.

Savukārt jaunizveidotā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe” tiek dibināta, apvienojot pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis”, “Liesmiņa” un “Margrietiņa”, iestādes darbības īstenošanas vietas, tāpat kā iepriekš būs Siļķu iela 16A, Strazdu iela 6 un Oskara Kalpaka iela 58. Pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe” tiks nodrošināta vieta 343 bērniem 18 grupās vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Iestādē tiks nodrošināta darba vieta 71 darbiniekam – pedagoģiskā darba vadību nodrošinās pirmsskolas izglītības metodiķis kā arī 36 pirmsskolas skolotāji, divi mūzikas skolotāji un sporta skolotājs. Iestādē darbosies arī atbalsta personāls – trīs logopēdi, viens sociālais pedagogs un iestādes vispārējās aprūpes māsa. Katrai grupai būs piesaistīts viens skolotāja palīgs. Saimnieciskos jautājumus pārraudzīs saimniecības vadītājs un dokumentu apriti – lietvedis.

Abu pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukuma izvēlē tika iesaistīta sabiedrība. No 2024.gada 16.aprīļa līdz 22.aprīlim tika rīkota aptauja, aicinot balsot par vienu no četriem piedāvātajiem variantiem katrai iestādei. Par apvienojamo izglītības iestāžu iestādes “Gulbītis” un “Gailītis” nosaukumu visvairāk balsis ieguva nosaukums “Brīnumzeme” (273 balsis), savukārt par atbilstošāko nosaukumu, apvienojot pirmsskolas izglītības iestādes “Sauleszaķis”, “Liesmiņa” un “Margrietiņa”, tika atzīts nosaukums “Saulespuķe” (335 balsis).

Divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās, pirmsskolas izglītības iestāžu dokumenti tiks iesniegti reģistrēšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības iestāžu reģistrā. Tāpat (IZM) Izglītības iestāžu reģistrā tiks iesniegta licencēšanai īstenojamā pirmsskolas izglītības programma. Kad tiks saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, tad Liepājas domes lēmums par iestādes dibināšanu stāsies spēkā un tiks iesniegti dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestam par izglītības iestādes reģistrēšanu.