Atpakaļ

Dienvidkurzemes novadā taupot finanšu resursus, reorganizē pašvaldības kapitālsabiedrības

Šogad februārī noslēdzas Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācija un apvienošana. To īstenojot, mazās komunālās saimniecības un uzņēmumi tiek pievienoti novada lielajām kapitālsabiedrībām, kurām ir lielāki finanšu resursi un plašākas iespējas.

Pērn Dienvidkurzemes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par kapitālsabiedrību reorganizāciju, SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” un  “KS Cīrava” pievienojot kapitālsabiedrībai SIA “Aizputes nami”, savukārt SIA “Durbes KS”, SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” pievienojot SIA “Grobiņas namserviss”.

SIA „GROBIŅAS NAMSERVISS” Aktualitātes

2022. gada 26. augustā Dienvidkurzemes novada pašvaldība pieņēma lēmumu par SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” reorganizāciju apvienošanās ceļā, kā rezultātā SIA “Grobiņas namserviss” tiek pievienotas šādas pašvaldības kapitālsabiedrības: SIA “Durbes KS”, SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

SIA “Grobiņas namserviss” kā pievienojamo pašvaldības kapitālsabiedrību tiesību un saistību pārņēmēja turpmāk pārvaldīs un apsaimniekos pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, aprēķinās un iekasēs īres maksu no pašvaldības dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem, kā arī nodrošinās šādus sabiedriskos  pakalpojumus:

 • centralizētus siltumapgādes pakalpojumus Dienvidkurzemes novada Durbes un Pāvilostas pilsētu, Tadaiķu, Vecpils un Vērgales pagastu administratīvajās teritorijās,
 • centralizētus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Dienvidkurzemes novada Durbes un Pāvilostas pilsētu, Dunalkas, Durbes, Tadaiķu, Vecpils un Vērgales pagastu administratīvajās teritorijās.

Sabiedriskie pakalpojumi tiks nodrošināti saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem pašvaldību vai līdzšinējo kapitālsabiedrību apstiprinātajiem pakalpojumu tarifiem. Informācija par tarifiem pieejama mājas lapā www.grobinasnamserviss.lv sadaļā “Ūdenssaimniecība” un sadaļā “Siltumenerģija”.

Ūdenssaimniecības pakalpojumi:

Sākot ar 2023. gada februāri individuālo ūdens skaitītāju rādījumi jānodod katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam. Rādījumus var nodot WebNAMS sistēmā https://mans.grobinasnamserviss.lv, sūtot uz e-pastu: skaititaji@grobinasnamserviss.lv vai zvanot pa tālruni 634 90027. Skaitītāju rādījumi jānodod arī gadījumā, ja tie nav mainījušies.

Rēķini:

Aicinām iedzīvotājus pieteikties ikmēneša rēķina saņemšanai e-pastā (bez maksas), nosūtot pieprasījumu uz birojs@grobinasnamserviss.lv vai zvanot pa tālr. 634 90230. Rēķina saņemšana papīra formātā pa pastu ir maksas pakalpojums, EUR 2.60 (EUR 2.15 +PVN 21% EUR 0.45).

Maksājumi:

Maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem veicami pārskaitījumu veidā uz rēķinā norādīto konta numuru rēķinā norādītajā termiņā. Iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju veikt maksājumus ar internetbankas starpniecību, ir iespēja norēķināties skaidrā naudā, kādā no maksājumu pieņemšanas punktiem.

Maksājumu pieņemšanas punkti:

SIA “Grobiņas namserviss” nodrošina maksājumu pieņemšanu visos pilsētu un pagastu centros. Maksājumus var veikt jebkurā no maksājumu pieņemšanas punktiem. Informācija par maksājumu pieņemšanas laikiem un vietām pieejama mājas lapā www.grobinasnamserviss.lv sadaļā “Kontakti”.

Kontaktinformācija:

Aicinām paziņot savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu), lai nepieciešamības gadījumā, piemēram, par skaitītāju maiņu, avārijas gadījumiem, plānveida ūdenssistēmu remontdarbiem utml. gadījumiem SIA “Grobiņas namserviss” pārstāvis varētu pēc iespējas īsākā laikā ar jums sazināties. Kontaktinformāciju iespējams paziņot nosūtot uz birojs@grobinasnamserviss.lv vai zvanot pa tālr. 634 90230.

Saziņa jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

Biroja un kases darba laiks (Celtnieku 36, Grobiņa):

 • pirmdien, trešdien, ceturtdien 8:30 – 17:00,
 • otrdien 8:30 – 18:00,
 • piektdien 8:30 – 16:00,

(pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30).

SIA „AIZPUTES NAMI” PAZIŅOJUMS

 1. gada 31. martā Dienvidkurzemes novada pašvaldība  pieņēma lēmumu Nr.252  “Par kapitālsabiedrību SIA “Aizputes nami”, SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” un  “KS Cīrava” reorganizāciju”.

Reorganizācijas process noslēdzās 2023. gada 5. janvārī un SIA “AIZPUTES NAMI” turpmāk nodrošinās šādus sabiedriskus  pakalpojumus:

 1. centralizētus siltumapgādes pakalpojumus Aizputes pilsētā, Kūdras ciemā, Kazdangas un Cīravas pagastā,
 2. centralizētus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Aizputes pilsētā, Cīravas, Kalvenes, Aizputes un  Kazdangas pagastos un Lažas pagasta Padurē,
 3. apsaimniekošanas pakalpojumus Aizputes pilsētā, Cīravas, Kalvenes, Aizputes un Lažas pagasta Padurē.

Skaitītāju rādījumi jānodod katru mēnesi no 28. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam. Rādījumus var nodot WebNAMS sistēmā https://aizputesnami.lv/ reģistrācija sistēmā nosūtot pieprasījumu uz info@aizputesnami.lv . Skaitītāju rādījumi jānodod arī gadījumā, ja tie nav mainījušies.

Rēķini:

Aicinām iedzīvotājus pieteikties ikmēneša rēķina saņemšanai e-pastā nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@aizputesnami.lv vai zvanot pa tālr. +371 29609890

Maksājumi:

 • maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem veicami ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto konta numuru rēķinā norādītajā termiņā,
 • iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju veikt maksājumus ar internetbankas starpniecību, ir iespēja norēķināties skaidrā naudā SIA “AIZPUTES NAMI” kasē.

Biroja un kases darba laiks (Aizputē, Atmodas iela 31):

 • P., O., C., 8:00 – 16:30; 
 • T. 8:00 – 17:00; 
 • P. 8:00 – 16:00.

(pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30).