Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Kuldīgas novadā attīsta infrastruktūru sociālo pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Kuldīgas novadā arvien pieejamāki kļūst sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – top grupu dzīvokļi Nīkrāces pagasta Dzeldā un Leona Paegles ielā 12, Kuldīgā, kā arī dienas centri un specializētās darbnīcas Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, un Liepājas ielā 14, Kuldīgā. Tie nodrošinās pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centri piedāvās rehabilitācijas un kvalitatīva laika pavadīšanas iespējas, bet grupu dzīvokļi – dzīvesvietu, individuālu pieeju sociālo iemaņu attīstīšanā un atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanā. 

4. aprīlī Nīkrāces pagasta Dzeldā tiks atklāti pirmie grupu dzīvokļi Kuldīgas novadā. Tajā mājvietu radīs un ar sociālā darba speciālistu atbalstu patstāvīgu dzīvi sāks sešpadsmit pilngadīgi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Divstāvu daudzdzīvokļu ēka ir atjaunota un pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ēkā ir četri dzīvokļi, katrā no tiem dzīvos četri cilvēki. Tāpat mājā izveidota atpūtas zona ar virtuvi kopā sanākšanai un maltīšu gatavošanai, darbinieku telpa un palīgtelpas. Blakus atjaunotajai ēkai tiks izveidots dienas centrs, kā arī koka un tekstila apstrādes specializētās darbnīcas.

Nesen spāru svētki nosvinēti ēkai Leona Paegles ielā 12, Kuldīgā – tur atradīsies grupu dzīvokļi, kuros iemītniekiem tiks nodrošināta mājvieta, individuāls atbalsts un, ja nepieciešams, arī sociālā aprūpe. Ēka tiek pārbūvēta un pielāgota grupu dzīvokļu izveidei, labiekārtojot arī tai piegulošo teritoriju. Pirmajā stāvā paredzētas piecas istabiņas, kurās uzturēsies viens vai divi cilvēki, savukārt otrajā stāvā paredzēta kopēja atpūtas telpa un veļas mazgāšanas telpa. Šobrīd notiek būvdarbi, kurus plānots pabeigt vasarā.

Kuldīgā, Liepājas ielā 14, top daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu atbalsta centrs, kurā bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt fizioterapeita, ergoterapeita pakalpojumus, apmeklēt mūzikas terapijas, montesori nodarbības, darbosies arī īslaicīgās pieskatīšanas telpa. Pieaugušajiem tiks nodrošināta mākslas terapija, vingrošanas nodarbības, arī iespēja attīstīt digitālās, rokdarbu un kulinārijas prasmes. Dienas centru plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas saskarsmē traucē ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa spējas un prasmes. Ir īpaši būtiski ne tikai attīstīt infrastruktūru sociālo pakalpojumu sniegšanai, bet arī sniegt praktisku atbalstu un veicināt izpratni sabiedrībā. “Grupu dzīvoklis cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir pirmais lielais solis, lai iekļautos sabiedrībā. Ar atbalsta personāla palīdzību tiek apgūtas iemaņas, kas iepriekš sociālajos aprūpes centros nav bijušas vajadzīgas – pašiem spēt tikt galā ar budžetu, rēķiniem, prast iegādāties produktus un pagatavot maltīti,” skaidro Kuldīgas novada sociālā dienesta direktore Sarmīte Segliņa. Dienas aprūpes centru galvenais uzdevums ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, speciālistu konsultācijas un sociālo prasmju attīstošas nodarbības, vienlaikus palīdzot saturīgi pavadīt dienu cilvēkiem, kuriem ir grūtības iekļauties darba tirgū vai nepieciešams lielāks atbalsts aprūpē. Tajos var saņemt individualizētu personāla uzmanību.

Infrastruktūra sociālo pakalpojumu sniegšanai tiek veidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” un Nr. 9.3.1.1/19/I/010 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā”.