Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Noslēgts līgums par Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem

Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbus turpmākos trīs gadus nodrošinās SIA “Hagberg”. Tukuma novada pašvaldība līgumu ar uzņēmumu noslēgusi šī gada 1. martā un tas ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, uzņēmums apņēmies veikt pakalpojumus par gadā noteikto līguma summu 368 958,54 EUR bez PVN. 

Līgums paredz, ka SIA “Hagberg” 12 mēnešus gadā ir jāveic ietvju, laukumu un skvēru kopšana un pieturu uzkopšana. Uzņēmumam laika periodā no 15. marta līdz 15.  novembrim pastāvīgi ir jāveic pilsētas ielu mehanizēta tīrīšana. Savukārt sešus mēnešus gadā SIA “Hagberg” pilsētas teritorijā ir jānodrošina zāliena un reizi sezonā zālāja pļaušana. Tāpat visu gadu ir jāveic apstādījumu kopšanas un veidošanas darbi, bet piecas reizes sezonā jānodrošina apstādījumu laistīšana izmantojot traktortehniku ar mucu.

Noslēgtais līgums var tikt izbeigts, pusēm savstarpēji vienojoties, vai arī līgumā noteiktajā kārtībā.