Atpakaļ

Pašvaldība piešķir 4000 eiro dotāciju Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai

Pašvaldība piešķīrusi 4000 eiro dotāciju Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, savukārt par dotācijas apjomu turpmākajiem mēnešiem lems februāra domes sēdē, liecina Dienvidkurzemes novada domes lēmums.

Dotācija biedrībai piešķirta, lai sekmīgi varētu organizēt un veikt prevencijas pasākumus, ugunsgrēku dzēšanu un civilās aizsardzības pasākumus.

Dome uzdeva Dienvidkurzemes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājam kontrolēt līdzfinansējuma izlietošanu un dotācijas izlietojuma atskaites iesniegšanu līgumā noteiktajā termiņā.