Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novadā apmetušies 70 Ukrainas civiliedzīvotāji

Līdz 16. martam Talsu novadā apmetušies 70 Ukrainas civiliedzīvotāji, no tiem 33 ir bērni. Patlaban lielākā daļa Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvo pie radiem, draugiem un paziņām, bet atsevišķas personas izmitinātas Talsu novada pašvaldībai piederošā īpašumā. Ar cilvēkiem no Ukrainas ikdienā strādā Talsu novada Sociālā dienesta personāls, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citus speciālistus.

Talsu novada pašvaldības rīcībā esošā informācija liecina, ka divi no Ukrainas ieradušies cilvēki jau ir atraduši darbu Talsu novadā, savukārt vairāki bērni uzsākuši apmeklēt novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) un pieteikušies skolās.

Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Anita Āboliņa informē, ka „trīs bērni jau apmeklē PII, viens ir pieteicies, iespējams, jau šonedēļ varēs uzsākt apmeklēt PII. Skolās pieteikti pieci skolēni, kuri pēc brīvlaika uzsāks mācības. Tālmācībā caur Ukrainas skolām turpina mācības četri skolēni, iespējams, arī šie bērni ar laiku iesaistīsies skolu saimēs. Ar cilvēkiem, kuri Talsu novadā ieradušies no Ukrainas, par izglītības jautājumiem sazināmies pakāpeniski, jo ir svarīgi pirmajās dienās ļaut atgūties pēc pārdzīvotā”.

Atgādinām, ka, ja pie kādas personas Talsu novadā ierodas cilvēki no kara skartās Ukrainas, par to ir jāziņo uz diennakts informatīvo tālruni 26132701, arī tad, ja sākotnēji nav nepieciešama Talsu novada pašvaldības palīdzība.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka ir gatava nodrošināt cilvēkiem, kuri ieradušies no Ukrainas, dažāda veida palīdzību un atbalstu. Talsu novada pašvaldība ir apzinājusi savus īpašumus, kas ir atbilstoši tehniskajām prasībām un kur iespējams izmitināt ieceļojušos no Ukrainas. Tāpat pašvaldībai ir pieejama informācija par privātpersonām, kas ir gatavas izmitināt šos cilvēkus un arī nodrošināt darba iespējas.