Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Vienbalsīgi pieņemts Saldus novada pašvaldības 2023. gada budžets

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts informē, ka šīs dienas domes sēdē tika pieņemts Saldus novada pašvaldības 2023. gada budžets ar ieņēmumiem 41 miljona eiro apmērā.

Trīs lielākie projekti, kurus šogad plānots realizēt:

  • Saldū – Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Zvejnieku ielas līdz Druvas ielai;
  • PII “Sienāzītis” ēkas renovācija;
  • Brocēnos – Liepnieku ielas rekonstrukcija.

Novadā realizējamie darbi:

Papildu jau piešķirtajām Valsts mērķdotācijām ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai gan pagastos, gan pilsētās paredzēti vēl 432 000 eiro.

Saldus pilsētas grants ielu dubultās virsmas apstrādes darbu turpināšanai piešķirti 150 000 eiro.

Apgaismojuma infrastruktūras sakārtošanai Saldus un Brocēnu pilsētās piešķirti 160 000 eiro.

Kultūras nama nojaukšanai paredzēti 100 000 eiro.

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādei – 100 000 eiro.

100 000 eiro ir paredzēti novada apkures un siltummezglu sakārtošanas darbiem, ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai pagastu pārvaldēs paredzēti 300 000 eiro.

Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem šogad plānoti 500 000 eiro apmērā, papildu sociālo pabalstu piešķiršanai – 450 000 eiro.

NVO un sabiedrības atbalstam:

  • Sabiedrības līdzdalības budžetam 50 000 eiro.
  • Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu atbalsta fondam privātmājām 50 000 eiro.
  • Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu fondam 65 000 eiro.

Plašāk par budžetu skatīt www.saldus.lv